Wachtlijstinformatie

Voor alle diagnoses geldt dat de aanmeldwachttijd* vier weken bedraagt en de behandelingswachttijd** drie weken (peildatum 07.09.2018)

 

De praktijk heeft momenteel het maximale aantal patiënten in behandeling om goede zorg te kunnen blijven leveren

    

*) de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patiënt contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek. De maximale tijd die daartussen mag zitten is vier weken, volgens de Treeknorm die aanbieders en verzekeraars hebben afgesproken.

**) de tijd tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling, gebaseerd op 1 tot 3 intake afspraken. Aanbieders en verzekeraars hebben bepaald dat die maximaal tien weken mag bedragen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder in de regio een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Bel ons:

043-2041183

Withuishof

Bergerstraat 2

6226 NA Maastricht

© 2017 LieverZIJN. Proudly created with Wix.com