top of page

Meer over Ritsaert Lieverse

In mijn patiëntenzorg sta ik voor een psychotherapeutische psychiatrie, met nadruk op optimaliseren van zelfredzaamheid en hervinden van een gezonde manier van leven. Hierbij gebruik ik chronotherapeutische interventies en mindfulness ter ondersteuning, eventueel aangevuld met medicatie volgens de laatste richtlijnen.

Sinds het begin van mijn studententijd ben ik regelmatig bezig met wetenschappelijk onderzoek. In Amsterdam (AMC en VUmc) was mijn onderzoek gericht op neurochemische en biologische mechanismen van trauma, depressie en psychose. Ik ben opgeleid tot klinisch onderzoeker en promoveerde op een gerandomiseerd klinisch onderzoek (RCT) naar de effecten van licht en chronotherapie bij depressie. In Maastricht (UM) was ik betrokken bij verschillende onderzoeken naar traumatische stress en de behandeling van psychiatrische aandoeningen met nieuwe psychotherapeutische interventies (exposure, acceptance and commitment therapy, mindfulness) met als doel om transdiagnostische voorspellers te vinden van behandelresultaten.

 

Ik ontleen veel plezier aan transdiagnostische benaderingen, en ga ervan uit dat veel behandelingen veel efficiënter kunnen. Ik pas daarom enthousiast de Method of Levels (MOL) benadering toe: een innovatieve, verfrissende gesprekstherapie waarbij de nadruk ligt op bewustwording van de oorzaken van psychisch lijden en niet op het aanpakken van symptomen. Ik ga er van uit dat de meeste mensen zelf veel kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen, maar soms geen uitweg zien omdat ze hun pijnlijke gevoelens en gedachten het liefste uit de weg gaan en er daardoor geen goed zicht meer op hebben. Met MOL kun je al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht brengen, zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt. > Meer lezen over MOL

 

Ik ben als co-auteur betrokken geweest bij ongeveer 35 wetenschappelijke artikelen. Volgens Google Scholar ben ik 1082 maal geciteerd, waarvan 865 maal sinds 2011 en wordt mijn H-index thans geschat op 8. > Publicatielijst

 

Als universitair docent ben ik getraind, gecertificeerd (BKO) en heb ik les gegeven aan studenten Geneeskunde, co-assistenten en psychiaters-in-opleiding (supervisies en mentoraten).

 

> linkedin

BIG nummer: 19052417401

AGB code persoonlijk: 03068886

AGB code praktijk: 03095460

bottom of page