top of page

Specialistische GGZ

Naar de Specialistische GGZ kunnen patiënten verwezen worden met klachten waarvoor een psychiatrische behandeling geindiceerd is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (een combinatie van): 

 

• Angstklachten 

• Depressieve klachten 

• Stemmingsklachten 

• Spanningsklachten 

• Werkgerelateerde problemen

• Lichamelijke klachten zonder aantoonbare lichamelijke oorzaak 

• Hypochondrie 

• Dwangklachten 

• Problemen in de omgang met anderen, sociale angst 

• Posttraumatische stress stoornis 

• Rouwverwerking 

• ADHD/ADD

• Autistische stoornissen

• Relatieproblemen 

• Opvoedproblemen 

• Persoonlijkheidsstoornissen

• Slaapstoornissen

• Problematisch gebruik van verslavende middelen

Nota bene 1: Psychologische behandeling voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn, door de overheid en zorgverzekeraars, in of vanaf 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieen; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen; en alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-5). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar. 

Nota bene 2: De problemen zijn vaak ernstig, al langer bestaand en komen op meerdere gebieden tot uiting. Er kan een samenhang zijn met de persoonlijkheid van de patiënt. Soms is het niet meteen duidelijk of de patiënt naar ons verwezen moet worden. In dat geval is het mogelijk om eerst te overleggen.   

 

Nota bene 3: Voor bepaalde patiënten die een opname nodig hebben of te crisisgevoelig zijn door ernstige sociaal psychiatrische problemen, acting-out gedrag, verslavingen, bepaalde psychoses of bepaalde persoonlijkheidsstoornissen geldt dat zij niet geholpen kunnen worden, omdat wij geen 24-uurs crisisopvang hebben. 

bottom of page