top of page

Mindfulness

Wij geven mindfulness trainingen gebaseerd op de mindfulness based cognitive therapy (MBCT, 8 bijeenkomsten). Daarnaast bieden we vanaf 2017 een toegespitste mindfulness cursus aan voor mensen met slaapklachten (MBTi: > Meer lezen) en een gecomprimeerde Mindfulness training speciaal ontwikkeld voor op de werkplek (WorkplaceMT: > Meer lezen)

 

Wat is mindfulness?

Een veel geciteerde definitie van mindfulness is die van Jon Kabat-Zinn: ‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen’.  Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. > Meer lezen

 

Waar bestaat onze Mindfulness training uit?

De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Gedurende deze periode is er iedere week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefent en onderzoekt u uw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

 

Iedere week krijgt u huiswerk mee. Het huiswerk is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.

 

We gaan ervan uit dat u drie kwartier tot één uur per dag oefent. Als u vooraf al weet dat dit niet mogelijk is, raden we u af aan de training te beginnen. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft.

 

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf nemen. Een moment waarin je oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken.

 

Via schriftelijk materiaal en binnenkort via een app, wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt en verrijkt. Er zijn ook oefeningen om toe te passen in uw dagelijks leven. Thuis en op uw werk. Zo kunt u mindfulness integreren in uw dagelijks leven.

 

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op uw huiswerk en de zaken die u daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke manier van oefenen het best bij u past. U wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen; het is immers geen praatgroep.

 

De kosten voor deze training van 8 bijeenkomsten bedragen €350, inclusief cd's en werkboek, dan wel app. > Meer lezen

Doe het met aandacht

Doe het met aandacht

Wees mild voor jezelf

Zijn met

wat er

is

In

het hier

en nu

Kijk om je heen als een kind

met een open nieuwsgierige houding

WorkplaceMT, Mindfulnesstraining op de werkplek

Deze training werd ontwikkeld en grondig getoetst door The Mindfulness Exchange (een spin-off vanuit Oxford University en het Oxford Mindfulness Centre). De training wordt op de werkplek gegeven in 6 sessies van 60 min, of uitgebreider als dat wenselijk is. Daarbij wordt van de deelnemers een tijdsinventering van 15 minuten oefenen per dag gevraagd.

Individuele mindfulness

Het is mogelijk om een individueel begeleid mindfulness programma te volgen. De begeleiding kan zelfs telefonisch of via skype plaatsvinden.

Een individueel begeleid programma bestaat uit 8 sessies van 1 uur en een voorgesprek.

Binnen deze tijd wordt het hele protocol doorlopen, afgestemd op de individuele situatie.

De richtprijs voor een individueel programma is 800 euro inclusief btw. 

Als dit in opdracht van de werkgever wordt verzorgd, bedragen de kosten 1000 euro, inclusief btw.

 

Mindfulness based therapie voor Insomnia

Vanaf januari 2017 bieden wij, als eerste in Nederland, een specialistische mindfulness training aan voor mensen met slaapklachten (Mindfulness Based Therapie voor Insomnia (MBTI). Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. De kosten voor deze training van 8 bijeenkomsten bedragen €350 inclusief syllabus. Lees verder of meldt u aan.

bottom of page