top of page

Hoe denken de politieke partijen over de GGZ?

Bent u geïnteresseerd hoe de politieke partijen denken over een aantal belangrijke thema's binnen de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg?

Op de website www.kiesvoorggz.nl vindt u deze informatie en helpt u mogelijk bij het maken van uw partijkeuze 15 maart a.s.

'Kies voor GGZ' is een gezamenlijk initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

bottom of page